Sat, 05 / 2021 11:30 | heliosQuản trị dự án là quá trình cụ thể bao gồm các hoạt động được kiểm soát chặt chẽ, có ngày bắt đầu ngày kết thúc, được thực hiện với ngồn lực, chi phí nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Mỗi loại dự án điều có đặc thù riêng:
Trong giới hạn khoa học này chúng ta sẽ đi xâu vào trả lời ( LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN TRỊ THỰC THI DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC – NỘI THẤT XÂY DỰNG HIỆU QUẢ )

Quá trình quản lý dự án có thể được chia làm 5 gia đoạn khác nhau bao gồm khởi tạo, lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi kiểm soát, và cuối cùng là quy trình đóng dự án

1: Khởi tạo dự án là công tác mà bạn bắt đầu dự án và đặt nền móng đầu tiên cho thành công sau này

2: Lên kế hoạch là lúc bạn thể hiện tất cả những kĩ năng quản lí dự án của mình.
Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chia nhỏ công việc ra rồi lên kế hoạch cho dự án và cuối cùng là thời gian biểu cho toàn dự án; Bạn sẽ giao việc cho từng cá nhân, cân bằng khối lượng công việc cho họ và chuyển sang thực hiện quy trình kế tiếp.

3: Việc thực hiện dự án là lúc các công việc cụ thể được thực hiện theo kế hoạch ngày.

4: Theo dõi và điều khiển bao gồm trong tất cả các giai đoạn của dự án. Đây là quy trình giúp bạn review và xem lại tiến độ công việc của dự án, theo dõi các rủi ro, vấn đề trong dự án và đảm bảo bạn vẫn đang kiểm soát dự án.

5: Cuối cùng đóng dự án, phần sẽ giúp dự án của bạn hạ cánh an toàn. Ở giai đoạn này, bạn sẽ xem lại các công việc, phân tích mức độ hài lòng của khách hàng và chuẩn bị cho dự án kế tiếp.

Các dự án thành công “làm đúng việc bằng cách sử dụng đúng các công cụ theo phương pháp đúng đắn”.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kênh nội thất
Phong thủy nội thất
Nột thất công trình
Không gian sống

Bài viết cùng chuyên mục